Оскільки останніми днями представники українського уряду та місцевих органів влади багато говорять про введення комендантської години в окремих областях або населених пунктах, то варто нагадати їм про незаконність таких дій.

Конституція України визначає, що комендантська годин є елементом обмеження фундаментальних прав і свобод громадян, яка можлива виключно в умовах запровадження режиму воєнного або надзвичайного стану. Тому за відсутності таких правових режимів, а в Україні надзвичайний стан не введено, встановлення комендантської години неможливе.

Якщо таку комендантську годину намагатимуться встановити, то це буде абсолютно незаконним і прямим порушенням Конституції України, де чітко зазначено, що органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані діяти виключно в межах та в спосіб, визначений законами та Конституцією України.

Конституції України. Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Конституції України. Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

В інших країнах, на які можуть посилатися урядовці, насправді існують інші правові режими. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки конституція наділяє Президента і Конгрес набагато ширшими правами, ніж в Україні, для прийняття відповідних рішень. Мало того, державно адміністративний устрій США є федеративним, тому органи місцевого самоврядування мають значно ширші повноваження. Тому окреме місто чи штат може самостійно ввести режим комендантської години без відповідного схвалення з оку Конгресу США.

В Україні комендантська година є одним із заходів примусу в умовах спеціальних правових режимів: зокрема, в умовах воєнного стану чи надзвичайного стану. В свою чергу правовий режим надзвичайного і воєнного стану має чіткий порядок його застосування і передбачає випуск Указу Президента, який має бути схвалений у вигляді законопроекту Верховною Радою України.

 

 
Поділіться публікацією та долучайтеся до нас на Facebook